Młodzież 13-18

Kursy ósmoklasisty

Przed Tobą egzamin ósmoklasity z języka angielskiego lub innego?

 

W Open School przygotowujemy uczniów kończących szkoły podstawowe do egzaminów ósmoklasisty ze wszystkich języków.

 

W zdecydowanej większości uczniowie w Polsce na egzaminie ósmoklasisty wybierają język angielski (ponad 90 proc. uczniów). Drugim w kolejności jest język niemiecki, a potem pozostałe - z języków hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego oraz rosyjskiego.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego bazuje na podstawie programowej szkoły podstawowej i składa się z następujących części:

 

 • Rozumienia ze słuchu (możesz tu zdobyć od 20 do 25 proc. punktów)*
 • Znajomości funkcji językowych (możesz tu zdobyć od 15 do 20 proc. punktów)
 • Rozumienia tekstów pisanych (do zdobycia od 25 do 30 proc. punktów)
 • Znajomości środków językowych (od 15 do 20 proc. punktów)
 • Wypowiedzi pisemnej (do 20 proc. punktów)

* Udział punktów do zdobycia zależy od ostatecznej struktury egzaminu (liczby pytań w danej części egzaminu).


Podczas kursu w Open School przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty:

 

 • poznasz strukturę egzaminu
 • powiemy Ci jakich zadań możesz się spodziewać
 • dowiesz się jakie są najlepsze techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • utrwalisz wiedzę nabytą w szkole
 • poszerzysz słownictwo, lepiej zrozumiesz gramatykę oraz płynniej będziesz się wypowiadać w języku obcym
 • przećwiczysz zdawanie egzaminu na bazie testów z poprzednich lat i zadań przygotowanych specjalnie przez wykładowców Open School

 

Przyjdź do Open School i zobacz kiedy zaczyna się Twój kurs. Najbliższą szkołę znajdziesz w zakładce kontakt. 

 

Kursy maturalne

Egzaminy maturalne z języka obcego nabrały szczególnej wagi. Między innymi to ich wynik decyduje  o szansach dostania się na wymarzone studia. W większości szkół, nawet tych, w których języka obcego uczymy się 6 godzin tygodniowo przydaje się spojrzenie na egzamin maturalny z zewnątrz.

 

W Akademii przygotowujemy do matury z każdego języka egzaminacyjnego.

 

Różne akcenty native speakers prowadzących kursy w Open School pozwalają do perfekcji opanować część konwersacyjną oraz część opartą na uzupełnianiu zadań ze słuchu.

 

Specjalnie opracowany kurs eLearningu pozwala studentom Open School opanować aspekty gramatyczne tak, że testy maturalne nie sprawią najmniejszych problemów. Dodajmy do tego bezpłatne konsultacje z lektorem prowadzącym oraz w razie potrzeby pomoc metodyka szkolnego i mamy doskonałe przygotowanie do matury. Masz jeszcze wątpliwości?

Język angielski

Open School to jedna z niewielu szkół w Polsce, gdzie wybierasz czy chcesz uczyć się języka angielskiego METODĄ KOMUNIKATYWNĄ czy METODĄ DIRECT.

 

W Open School osiągamy z naszymi studentami efekty dużo lepsze niż podczas standardowych lekcji. W nauce korzystamy z multimediów i komputerów. Podczas każdego kursu możesz uczyć się również przez Internet.

 

Poziomy i metody

W Open School uczymy młodzież języka angielskiego METODĄ KOMUNIKATYWNĄ lub DIRECT na 5 poziomach ogólnych. Do międzynarodowych egzaminów Cambridge ESOL Examinations przygotowujemy metodą KOMUNIKATYWNĄ.

 

Poziomy ogólne:

Beginner (początkujący)

Elementary (początkujący po roku nauki)

Pre - intermediate (przed średniozaawansowany)

Intermediate (średniozaawansowany)

Upper - intermediate (wyżej średniozaawansowany)

 

Poziomy egzaminacyjne:

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

Czesne i rodzaje kursów

 

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możesz wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język niemiecki

Poziomy i metody

W Open School uczymy młodzież języka niemieckiego na 3 poziomach ogólnych i 3 poziomach egzaminacyjnych.

 

Poziomy ogólne:

Grundstufe 1

Grundstufe 2

Grundstufe 3


Poziomy egzaminacyjne:

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możesz wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język francuski

Poziomy i metody

W Open School uczymy młodzież języka francuskiego na 3 poziomach ogólnych

 

Poziomy ogólne:

Debutants (początkujący)

Faux Debutants (przed średniozaawansowany)

Moyen (średnio zaawansowany)

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możesz wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język włoski

Poziomy i metody

W Open School uczymy młodzież języka włoskiego na 4 poziomach ogólnych i 4 poziomach egzaminacyjnych

 

Poziomy ogólne:

Livello elementare (początkujący)

Livello intermedio (średniozaawansowany)

Livello superiore (wyżej średniozaawansowany)

Livello avanzato (zaawansowany)

 

Poziomy egzaminacyjne:

CILS 1

CILS 2

CILS 3

CILS 4

 

Czesne i rodzaje kursów

 

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możecie Państwo wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

 

Język hiszpański

Poziomy i metody

W Open School uczymy młodzież języka hiszpańskiego na 4 poziomach zaawansowania. Przygotowujemy również do międzynarodowych egzaminów języka hiszpańskiego organizowanych przez Instituto Cervantes.

 

Poziomy ogólne:

Nivel Elemental (początkujący)

Nivel Basico (przed średniozaawansowany)

Nivel Medio (średniozaawansowany)

Nivel Avanzado (zaawansowany)

Poziomy egzaminacyjne:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

 

Czesne i rodzaje kursów

 

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możecie Państwo wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

 

Język rosyjski

Poziomy i metody

 

W Open School uczymy młodzież języka rosyjskiego na 4 poziomach ogólnych.

 

Poziomy ogólne:

Początkujący

Średnio zaawansowany

Wyżej średnio zaawansowany

Zaawansowany

 

Czesne i rodzaje kursów

 

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School możesz wybrać rodzaj kursu ogólnego - semestralny lub roczny oraz uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Certyfikaty językowe

W Open School przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów z języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

 

Podstawowe informacje o certyfikatach językowych

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego otwiera drogę na zagraniczne studia, zwalnia z nauki języka obcego na studiach, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: w którym miejscu jestem jeśli chodzi o znajomość języka obcego?

 

Międzynarodowe egzaminy językowe przeprowadzają zwykle specjalne instytucje reprezentujące określony kraj. Dla przykładu międzynarodowe egzaminy znajomości języka niemieckiego organizuje Goethe Institut, języka hiszpańskiego - Instituto Cervantes, a języka angielskiego centra egzaminacyjne m.in. Cambridge ESOL Examinations. Sam egzamin międzynarodowy jest płatny właśnie w takich instytucjach, natomiast lektorzy Akademii Open School pomagają na kursach przygotowawczych do tych egzaminów opanować materiał na tyle dobrze, aby wyniki egzaminu okazały się satysfakcjonujące.

 

Ceny i rodzaje intensywności kursów

W Open School maksymalnie uprościliśmy system płatności za kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych. Dla wszystkich języków obowiązuje ten sam cennik. Sprawdź cenę.

Kursanci w Open School uczą się w grupie standardowej do 11 osób lub grupie ekskluzywnej 5-7 osób.

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Cena kursu obejmuje m.in. egzamin próbny.

 

Język angielski

Egzaminy ogólne:

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

Egzaminy biznesowe:

BEC Preliminary

BEC Ventage

BEC Higher

LCCI1 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI2 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI3 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI4 (London Chamber of Commerce and Industry)

 

Język niemiecki

Egzaminy ogólne:

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

 

Język włoski

Egzaminy ogólne:

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Staniera)

CELI (Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana)

 

Język hiszpański

Egzaminy ogólne:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

 

Pomocne linki