Dorośli 18+

Certyfikaty językowe

W Open School przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów z języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego.

 

Podstawowe informacje o certyfikatach językowych

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego otwiera drogę na zagraniczne studia, zwalnia z nauki języka obcego na studiach, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: w którym miejscu jestem jeśli chodzi o znajomość języka obcego?

 

Międzynarodowe egzaminy językowe przeprowadzają zwykle specjalne instytucje reprezentujące określony kraj. Dla przykładu międzynarodowe egzaminy znajomości języka niemieckiego organizuje Goethe Institut, języka hiszpańskiego - Instituto Cervantes, a języka angielskiego centra egzaminacyjne m.in. Cambridge ESOL Examinations. Sam egzamin międzynarodowy jest płatny właśnie w takich instytucjach, natomiast lektorzy Akademii Open School pomagają na kursach przygotowawczych do tych egzaminów opanować materiał na tyle dobrze, aby wyniki egzaminu okazały się satysfakcjonujące.

 

Ceny i rodzaje intensywności kursów

W Open School maksymalnie uprościliśmy system płatności za kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych. Dla wszystkich języków obowiązuje ten sam cennik. Sprawdź cenę.

Kursanci w Open School uczą się w grupie standardowej do 11 osób lub grupie ekskluzywnej 5-7 osób.

Kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Cena kursu obejmuje m.in. egzamin próbny.

 

Język angielski

Egzaminy ogólne:

FCE (First Certificate in English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

Egzaminy biznesowe:

BEC Preliminary

BEC Ventage

BEC Higher

LCCI1 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI2 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI3 (London Chamber of Commerce and Industry)

LCCI4 (London Chamber of Commerce and Industry)

 

Język niemiecki

Egzaminy ogólne:

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

 

Język włoski

Egzaminy ogólne:

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Staniera)

CELI (Certificazione di Conoscenza delle Lingua Italiana)

 

Język hiszpański

Egzaminy ogólne:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2

 

Język angielski

W Open School opracowaliśmy optymalne kursy dla dorosłych. Stawiamy na komunikację oraz szeroki pakiet zajęć dodatkowych jak bezpłatne konwersacje z native speakers, bezpłatne konsultacje z lektorem, zajęcia internetowe, czy lekcje wideo. Nasi dorośli studenci uczą się wśród rówieśników o tym samym poziomie zaawansowania językowego.

 

Poziomy i metody

W Open School uczymy dorosłych języka angielskiego METODĄ KOMUNIKATYWNĄ lub DIRECT na 5 poziomach ogólnych. Do międzynarodowych egzaminów ogólnych i z języka biznesu przeprowadzanych przez Cambridge przygotowujemy metodą komunikatywną.

 

Poziomy ogólne

Beginner (początkujący)

Elementary (początkujący +)

Pre - intermediate (przed średniozaawansowany)

Intermediate (średnio zaawansowany)

Upper - intermediate (wyżej średniozaawansowany)

 

Poziomy egzaminacyjne

FCE (First Certificate In English)

CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

BEC 1 (Business English Certificate 1)

BEC 2 (Business English Certificate 2)

BEC 3 (Business English Certificate 3)

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty.

 

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język niemiecki

Poziomy i metody

W Open School uczymy dorosłych języka niemieckiego na 3 poziomach ogólnych i 3 poziomach egzaminacyjnych.

 

Poziomy ogólne

Grundstufe 1

Grundstufe 2

Grundstufe 3


Poziomy egzaminacyjne:

Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty.

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język francuski

Poziomy i metody

W Open School uczymy dorosłych języka francuskiego na 5 poziomach

 

Poziomy ogólne:

Debutants (początkujący)

Faux Debutants (początkujący po semestrze)

Moyen (przed średniozaawansowany)

Intermediare (średniozaawansowany)

Avance (zaawansowany)

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język rosyjski

Poziomy i metody

W Open School uczymy dorosłych języka rosyjskiego na 4 poziomach ogólnych.

 

Poziomy ogólne:

Początkujący

Średniozaawansowany

Wyżej średniozaawansowany

Zaawansowany


Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Język hiszpański

Poziomy i metody

W Open School uczymy dorosłych języka hiszpańskiego na 4 poziomach zaawansowania. Przygotowujemy również do międzynarodowych egzaminów języka hiszpańskiego organizowanych przez Instituto Cervantes.

 

Poziomy ogólne:

Nivel Elemental (początkujący)

Nivel Basico (przed średniozaawansowany)

Nivel Medio (średniozaawansowany)

Nivel Avanzado (zaawansowany)

Poziomy egzaminacyjne:

DELE A1

DELE A2

DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2


Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Kursy biznesowe

Coraz więcej osób w pracy porozumiewa się z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Wielu naszych przełożonych to obcokrajowcy. W tych okolicznościach znajomość tzw. języka ogólnego przestaje wystarczać.

 

Umiejętność prowadzenia prezentacji w języku obcym, prowadzenia spotkań, negocjacji czy telefonowania wymaga znajomości specjalistycznego słownictwa poznawanego właśnie na kursach biznesowych.

 

Dowodem swobodnego porozumiewania się w środowisku biznesowym są certyfikaty z języka biznesu. W Open School przygotowujemy do egzaminów biznesowych z różnych języków. Jednak ze względu na duże zainteresowanie Business English, dla przykładu, wyszczególniamy poniżej egzaminy z języka angielskiego.

 

W Akademii przygotowujemy do dwóch najpopularniejszych egzaminów z Business English organizowanych przez Cambridge ESOL Examinations oraz LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)

 

Rodzaje kursów egzaminacyjnych z Business English:

Egzaminy Cambridge ESOL Examinations:

BEC Preliminary - podstawy business english

BEC Vantage - poziom trudności FCE

BEC Higher - poziom trudności CAE


Egzaminy London Chamber of Commerce and Industry:

LCCI 1

LCCI 2

LCCI 3

LCCI 4

 

Czesne i rodzaje kursów

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na równe, nie obciążające zbytnio raty. Sprawdź cenę.

W Open School organizujemy kursy ogólne - semestralne lub roczne. Kursanci mogą uczyć się w grupie standardowej (do 11 osób) lub ekskluzywnej (5-7 osób).

Pomocne linki